ההבדל בין סוכן ליועץ פנסיוני
אז אתם צריכים חיסכון לפנסיה, שנראית רחוקה מכם כמרחק מזרח ממערב, ויש בחור אחד שהתקשר "במקרה" למספר הטלפון שלכם על מנת להציע לכם ביטוח פנסיוני, ונשמע שהוא יודע על מה הוא מדבר. מה כבר יקרה, אם פשוט תסכימו לקבל ייעוץ ממנו, ותעקבו אחר העצה שלו? האם תקבלו מוצר פנסיוני איכותי? האם תצטערו על הרגע הזה? האם תקבלו עצה טובה?
התשובה לכל השאלות הללו, מסתתרת בעובדה שייעוץ פנסיוני איכותי מתקבל כאשר אתם משכילים לבחור יועץ פנסיוני אובייקטיבי, אשר מכיר את כלל מוצרי החיסכון והביטוח הפנסיוניים ויודע להתאים לכם את האפיק המתאים ביותר עבורכם תוך בדיקת כל הביטוחים שלכם, גם אלה שאינם פנסיוניים, אך עשויים להשפיע על ביטחונכם ועלולים להוות כפילות לכיסויים המצויים במכשירים הפנסיוניים עבורה אתם ומעסיקיכם משלמים מידי חודש כסף רב. בניגוד ליועץ פנסיוני, סוכן הינו אדם מוסמך אשר מציג בפניכם את היתרונות של תכניות החיסכון או הביטוח שהוא רוצה למכור לכם, ותו לא. זה אולי נשמע כמו ייעוץ פנסיוני, אבל זה לא!  בעיקר מפני שתצוגת העובדות היא תכליתית ומטרתה לגרום לכם, המתייעצים, להשתכנע שאפיקי החיסכון או הביטוח אותם משווק הסוכן, הם הנכונים עבורכם.
מהו סוכן ביטוח פנסיוני ומדוע הוא אינו יועץ פנסיוני?
סוכן הינו אדם שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, והוא מציג (או משווק) מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו, למשל, מוצר פנסיוני מטעם הגוף שמעסיק אותו. הייעוץ הניתן על ידי סוכן פנסיוני הוא מוגבל לדיון אודות המוצרים שאותם הוא מייצג, ואין זה תפקידו להציג בפני המתייעץ את כלל המוצרים הפנסיוניים הקיימים בשוק.
על פי חוק ההפרדה בין ייעוץ לשיווק ביטוחים, אסור לסוכן הפנסיוני להשתמש במילה "ייעוץ" על נגזרותיה, לא בעל פה ולא בכתב, ועליו ליידע את הלקוח כי השירות שהוא נותן אינו ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי כמו גם לספר למתייעץ על החברות שאיתן הוא עובד.
היועץ הפנסיוני אמור לספק ייעוץ אובייקטיבי בנוגע למוצרים פנסיוניים שאין לו זיקה אליהם. על פי חוק, מותר ליועץ הפנסיוני (מטעם הבנק, מטעם חברה או גוף ייעוצי, או אפילו באופן עצמאי) לגבות עמלות הפצה מחברות שאת מוצריהם הוא מציע אולם העמלות מוגבלות בגובהן והן שוות בין המוצרים השונים שאותם הוא מציע, וכך אמורה להישמר האובייקטיביות שלו - בין המוצרים הביטוחיים שאותם הוא מציע ושאם היצרים שלהם יש לו חוזה הפצה.
יש יועצים פנסיוניים שאינם מורשים לגבות עמלות הפצה
כאשר יועץ פנסיוני או תאגיד ייעוץ פנסיוני בוחר ברישיון שאינו מאפשר לו לקבל אפילו עמלות הפצה מטעם הגופים שאת תכניות הביטוח והחיסכון שלהם הא מציע ללקוחותיו כפי שמתיר לו החוק אם היה בוחר ברישיון "רגיל" , ה"בוס" היחיד שלו הוא המתייעץ. היועץ הפנסיוני הופך נטול פניות או העדפות, הוא מכיר את כלל האפשרויות המוצעות לחיסכון פנסיוני (ואינו מוגבל רק לאלה שעבורן הוא מקבל עמלות הפצה), ותפקידו להתאים לכל מתייעץ את אפיק החיסכון הפנסיוני והמגונים הביטוחיים המתאימים לו ולמשפחתו בדיוק.
עבודתו של היועץ הפנסיוני אינה להפוך אתכם ללקוחות של גוף כזה או אחר, אלא אך ורק להבין מהם הצרכים שלכם, לבצע סימולציות של מצבים כלכליים ולהציג בפניכם בצורה מנומקת ומפוקחת את עיקרי האפשרויות שלכם והנקודות שחשוב שתשימו לב אליהן בכל תכנית פנסיה, ואז לסייע לכם לבחור בתכנית מתאימה לגיל פרישה שתספק לכם הן הווה נינוח מבחינת התשלומים לתכנית והן עתיד רגוע מבחינת הכיסוי הביטוחי בגילאי הפרישה והביטוח המשפחתי היום-יומי.
ההיוועצות ביועץ פנסיוני אובייקטיבי או בחברת ייעוץ פנסיוני הפועלת ברישיון המונע קבלת עמלות מהגופים, תסייע לכם לבחור בתכנית המתאימה לכם ביותר לגיל הפרישה ולביטוח עכשווי עפ"י הצרכים, השאיפות, ההשקפות והאינטרסים שלכם בלבד. כל הנתונים ייחשפו בפניכם בחוות דעת כתובה באופן ברור להבנה ואובייקטיבי,כולל מכתבי הוראות והנחיות לכל הגופים כולל למדור שכר, לקופות גמל, השתלמות  פנסיה וחברות ביטוח, כאשר רק טובתכם עומדת לנגד עיניו של היועץ הפנסיוני. בסופו של התהליך, תהיו מבוטחים ותחסכו בתכניות ביטוח ופנסיה המתאימות לאורח החיים שלכם מבלי לשלם תשלומים מיותרים, ללא תשלומי כפילות, תוך קבלת התעריפים ודמי הניהול הנמוכים ביותר ובעיקר תוך שמירה על כל זכויותיכם הביטוחיות והגדלת החיסכון הצפוי לכם בצורה מכסימאלית.

סוכן או יועץ פנסיוני - מה עדיף

התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%