ב 2007 התנהל "קרב" בין הבנקים לממונה על שוק ההון והביטוח ובסופו התאפשר לבנקים לגבי האישור לבנקים לשווק מוצרים פנסיוניים ללקוחותיהם תוך כדי קבלת עמלות הפצה מוגבלות. מתוך צפייה  לשיפור מערך הייעוץ הפנסיוני.

בפועל, בנוסף לאיסור על הבנקים לעסוק בייעוץ במכשירים הכוללים אלמנטים ביטוחיים וללא ביצוע הליך ייעוץ מלא המתחשב בכל עולמו הפיננסי  של המבוטח כולל מרכיבים ביטוחיים בהם מבוטח האדם ומשפחתו ותשלומי כפל וחשש למגבלה באובייקטיביות ובאינטרס להוזלת  דמי הניהול עבור החוסך.

לצד הבנקים הוקמו חברות ייעוץ  שעומדים לרשותם יועצים פנסיוניים מומלצים ועוסקות במתן שרות ייעוץ באופן אובייקטיבי לגמרי  ללא קבלת עמלות הפצה ומכיוון שכך הצהירו כוונתם טרם קבלת רישיון תאגיד יועץ פנסיוני, הוחלט להתנות את תוקף הרישיון  גם באי-קבלת עמלות כלשהן מגופים מוסדיים ובכך שלא יבצעו פעולות רכישה ושינויים עבור הלקוח , אלא יספקו חוות-דעת מקצועיות ללא 
הטיה והכנת מכתבי הנחיות לביצוע המלצות הייעוץ עבור לקוחותיהם.

מתכונת ייעוץ ביטוח ופנסיה תוך קבלת עמלות הפצה עלולה  להיות פגיעה באינטרס של הלקוח מכיוון שהגופים עשויים להעדיף גוף עימו הם חתומים על חוזה הפצה וכן משום הקושי להתמקח עבור הלקוח בנושא דמי הניהול קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה, עקב ניגוד האינטרסים.

ייעוץ פנסיוני למעסיקים-  חשוב לדעת כי עפ"י חוק פיקוח בנושא הייעוץ הפנסיוני לא נחשב ייעוץ פנסיוני למעסיקים בייעוץ פנסיוני כלשונו בחוק ועלול להסב נזק לעובדים הסבורים כי יועץ מטעם המעסיק דואג לאינטרסים שלהם.
כאמור בחוק הפיקוח ב פרק ג' ס. ב' סע' 20 (א) (2) ברור כי ייעוץ למעסיק לא ייחשב "ייעוץ פנסיוני" ובהמשך החוק נקבע הוראה כי בהסכם שבין היועץ הפנסיוני לבין המעסיק  איסור על המעסיק או ארגון העובדים  כל התערבות בתוכן הייעוץ הפנסיוני ואי חיוב העובדים לקבל ייעוץ פנסיוני באמצעות אותו יועץ פנסיוני.  

לכן חשובה מסירת  גילוי נאות של המעסיק  או היועץ מטעמו בנושא אי היות  הליך ייעוץ למעביד , כהליך ייעוץ פנסיוני חוקי.
שימו לב! כל תחילת תהליך ייעוץ פנסיוני לאדם  המחייב עריכת הסכם ייעוץ (שתוכנו מאושר תחילה על ידי משרד המפקח על הביטוח)  בין היועץ לבין כל לקוח או עובד בארגון, חוזה זה אמור לספק ללקוח הגנה, נאמנות ומיצוי האינטרסים שלו.

ההיסטוריה של הייעוץ הפנסיוני

איתור כספים אבודים "הר הכסף" באתר משרד האוצר

בשנת 2013 הוקם באתר משרד האוצר קישור לשרות המופעל ע"י המסלקה הפנסיונית ומטרתו איתור כספים אבודים של הציבור (המסתכמים במיליארדי שקלים) ומהווה פתרון למבקשים לאתר כספי פנסיה, זכויות גמל וכספים אחרים. מדובר בזכויות וכספים אבודים ש"אבדו" במהלך השנים כלומר שכאלה, הפקדות כספים לקופות גמל, לקרנות פנסיה, קרנות השתלמות והפקדות אחרות שבצעו על ידכם בעבר, נשכחו וקיימים בחסכונות שנשכחו ופיקדונות רדומים, אשר אבד לכם הקשר לאחר שהפסקתם הפקדות בהם עקב מעבר ממעמד עיסוקי כעצמאי לשכיר ולהיפך או בעת מעבר מקום עבודה או בעת שקופות הגמל הועברו מהבנקים אל הגופים המוסדיים השונים והעברת בעלות מגוף אחד למשנהו. סכומים גדולים מהכספים האלה הינם כמובן בבעלות ציבור השכירים והעצמאיים, אך מרבית הציבור אינו מודע לקיומם כיוון שלא עקבו במהלך השנים בצורה מסודרת ומתועדת הכוללת שמירת דוחות שנתיים ואישורים, סכומים נוספים הינם זכויות לא ידועות וכספים אבודים השייכים ליורשים חוקים אשר בידיהם צוואה או צו ירושה שטרם מומשו.


תלונות רבות של אנשים כמוכם אשר ניסו להסתייע באתר הנ"ל של משרד האוצר לשם ביצוע איתור כספים אבודים השייכים להם מעידות על קושי רב באיתור הכספים שביקשו למצוא. בהתנהלות הזו נאלצים הפונים לשאת ולתת ולנהל התקשרות בעייתית מול גופים מוסדיים, קרנות פנסיה, גופי ביטוח וקופות השתלמות וגמל כאשר במקרים רבים הפונים מרימים ידיים ואינם זוכים לממש זכויותיהם בדרך נוחה ומהירה. משום כך, במקום לבזבז אנרגיה ושעות התקשרויות מרובות כולל שיחות ארוכות ומתסכלות עם נציגי החברות הללו, באפשרותכם ליצור קשר עם מערכת מומחים של תאגיד ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, ברישיון מטעם משרד האוצר פורשור מומחים בע"מ והצוות ישמח לעזור לכם באיתור זכויות וכספים המגיעים לכם.להפוך את הסיטו לחלום של שדרוג פיננסי

זהירות מאתרים המציעים איתור כספים 

חברת פורשור מומחים מספקת הן שירות של ייעוץ פנסיוני ביטוחי במסגרתם גם עזרה לפונים המתקשים לאתר זכויות וכספים המגיעים להם . כמו כן, בפורשור נאתר סכומים אלה, נרכזם בדוח מסודר, מפורט ומובן, במקרה בו תזדקקו לעזרתנו בהמלצות כיצד לנהל את כל הכספים האבודים שמצאנו עבורכם ואת יתר תכניות הפנסיה והביטוח שלכם, מערכת המומחים תסייע לכם בניתוח צרכים וייעוץ אובייקטיבי לבחירת האופציות ואלטרנטיבות העומדות בפניכם באופן שימנע תשלומים כפולים ומיותרים, יוזיל את דמי הניהול למינימום, יגדיל את החיסכון למקסימום ויוודא כי המשפחה שלכם מוגנת ביותר.


 
ברור לנו כי בתקופה זו כאשר גופים רבים פונים אלכים בהצעות שונות ומשונות ואתרי אינטרנט שונים מתיימרים למצוא עבורכם כספים אך בפועל מקבלים מכם רשות באישור התקנון להפיץ את כל המיידעים אודותיכם לגופים אלה יש צורך בגוף מפוקח ללא זיקה לגופים אלה המחויב בשמירת סודיות הנתונים ואינו מקבל עמלות משום גוף מוסדי ואינו עוסק במכירת תכניות.
.
ויתור על אפשרות זו במתכונת אובייקטיבית ומקצועית פועלת לרעת הלקוח ונותנת יתרון בלתי הוגן לקרנות הפנסיה, לסוכני וחברות ביטוח והגופים המנהלים קופות גמל והשתלמות, שמנצלות את חוסר הידע של הציבור שכירים ועצמאיים בנושא הכספים המשמעותיים הללו, אך כאמור הפתרון קיים ואין שום הצדקה באובדן זכויות הפסדים . מערכת המומחים של פורשור בקיאה בתחום הפנסיה, הביטוח האישי והמשפחתי ,ההשקעות והמיסוי ומיומנים בהגשת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי כולל הנחיות כתובות ומחייבות לכל הגופים המוסדיים ללא שום קשר מסחרי עימם. כל שנותר הוא פניה טלפונית קצרה – תביא לכך שסוף סוף תדעו אודות כל הסכומים שאיבדתם או שכחתם תאפשר לכם להחליט על הפעולות הרווחיות שניתן לבצע. ואם תבחרו בנו כשומרי הראש הנאמנים לכם בלבד, אנחנו נסייע לכם באיתור הכספים ולהשתמש בזכויותיכם בצורה מקצועית ורווחית. בהצלחה!
הבעיה והקושי באיתור כספים אבודים באתר האוצר 
התקשרו אלינו: 1-700-700-913
                                            הוזלת דמי ניהול
עדכונים :


תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת - טיוטה

 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן- חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
 1. כללי
קרנות הפנסיה מנוהלות על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. בהתאם לכך, תשלום פנסיה לעמית שאינו זכאי לכך על פי תקנון קרן הפנסיה מבוצע על חשבון יתר עמיתי הקרן; זאת ועוד, תשלום שלא על פי הוראות תקנון קרן הפנסיה, מנוגד לסעיף 16(ג) לחוק קופות גמל, הקובע כי חברה מנהלת לא תקנה לעמיתי הקופה זכויות שלא בהתאם לתקנונה.
 
כאשר קיים ספק אם הקצבה משולמת למי שזכאי לה, על החברה המנהלת לפעול בהתאם לחובת הנאמנות שלה כלפי כלל העמיתים בקרן ולאמת את הזכאות לקבלת קצבה.
 
מטרת חוזר זה להסדיר את הליך הפנייה של חברות מנהלות של קרנות פנסיה למרשם האוכלוסין במשרד הפנים (להלן – מרשם האוכלוסין) בבקשה לקבלת מידע אודות מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה רצופה על מנת לאפשר לחברה המנהלת לאמת את זכאותו של מקבל הקצבה. בנוסף, נקבעו בחוזר מקרים בהם על החברה המנהלת לדרוש ממקבל הקצבה להמציא אישור חיים לשם המשך תשלום הקצבה בעת השהייה בחו"ל.
 1. הגדרות
     "אירוע מזכה" – אירוע בשלו קמה למקבל קצבה זכאות לתשלום קצבה.
"יציאה רצופה מהארץ" – יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על חצי שנה.
"מקבל קצבה" – מי שמקבל מקרן פנסיה קצבת נכות, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 1. מידע אודות יציאה רצופה מהארץ
חברה מנהלת תפנה למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת מידע בנוגע ליציאה רצופה מהארץ של מקבל קצבה  . פניה כאמור, תיערך אחת לחצי שנה לכל הפחות.
 1. אישור חיים למקבל קצבה
 1. חברה מנהלת תקבל אישור חיים מכל מקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה באמצעות טופס אישור חיים החתום על ידי קונסוליה ישראלית.
 2. חברה מנהלת רשאית לקבוע נוהל פנימי לאימות מקבל קצבה שטרם יציאתו מהארץ הודיע לחברה המנהלת על יציאתו והעמיד לרשות החברה המנהלת פרטים ליצירת קשר. נוהל לאימות כאמור יחול לגבי מקבל קצבה למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת. לאחר תקופה זו יידרש מקבל הקצבה להמציא אישור חיים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 
 1. תשלום קצבה למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה ממושכת
 1. בעת תשלום הקצבה הראשונה תודיע החברה המנהלת לכל מקבל קצבה על הוראות הדין ונהליה לעניין יציאה רצופה מהארץ. החברה המנהלת תשלח הודעה כאמור לכל מקבל קצבה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום חוזר זה.  
 2. חברה מנהלת לא תעביר תשלומי קצבאות למקבל קצבה שקיים לגביו מידע כי הוא יצא מהארץ לתקופה רצופה ולא המציא לחברה המנהלת אישור חיים, עד להמצאת אישור חיים לפי סעיף 4.
 3. המציא מקבל הקצבה אישור חיים לקרן, יועברו תשלומי הקצבאות בעד התקופה שבה הופסקה העברת התשלומים כשהם מעודכנים לפי הוראות תקנון הקרן.
 
 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על חברה מנהלת של קרן פנסיה.
 1. תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
09082015

 

חוק ההסדרים הכולל רפורמות משמעותיות בעולם הביטוח הפנסיוני אושר הבוקר בממשלה.

לחברי הכנסת ניתנת אפשרות להעלות התנגדויות במשך שלושת החודשים הבאים למהלכים  המשפעים באופן דרסטי על היחסים בין המבוטחים, הסוכנים , המעבידים והגופים המוסדיים וחברות הביטוח..
עפ"י כוונת האוצר באוצר ינותק הקשר בין הייעוץ או השיווק הפנסיוני המסופקים לעובדים לבין שרותי התפעול המסופקים למעביד.
לא תינתן עוד אפשרות למעסיק לקבוע לעובד מי הסוכן הפנסיוני ולעובד תינתן אפשרות בלעדית לבחירת סוכן או יועץ (או שניהם) והחלטה עצמאית לגבי מבנה הביטוח והפנסיה.
כמו כן נקבע כי אין להתנות את צירופו של עובד לתכנית פנסיונית או ביצוע פעולות ושינויים באמצעות בעל רישיון מסוים ולא במתן הטבות מסוגים נוספים לעובד בכדי שיבחר בבעל רישיון מסוים.

חברות ביטוח-גופים מוסדיים  לא יוכלו להעניק טובת הנאה לסוכנים עבור שיווק מוצרים, למעט תשלום עמלות ההפצה

במידה ויבחר עובד לבצע עסקה או לשנות תכנית באופן ישיר מול הגוף המוסדי (חברת הביטוח) , לא יהיה מחויב בהסתייעות בסוכן בעל רישיון שיווק או בבעל רישיון ייעוץ פנסיוני (שמקבל עמלות הפצה ומבצע פעולות מול הגופים עבור הלקוח – בניגוד לחברות ייעוץ שאינן מקבלות עמלות הפצה מהגופים) וכך לחסוך בעלויותבמטרה לצמצם את הטבת המס לחוסכים בעלי  היקף חיסכון גבוה, תופחת תקרת הטבת הניכוי מהשתכרות ( בעת הפרשה לביטוח פנסיוני ) מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק ל-3פעמים השמ"ב "
כלומר הטבת המס תינתן מעתה רק עבור מי שיפקיד עד 28,800 שקלים בחודש לביטוח פנסיוני וגמל, ולא כ-38,400 ש"ח עד היום.
 

כמו כן כלולה בהצעה השוואת ההפרשה לפנסיה תקציבית לזו של הפנסיה הצוברת. מ-2% ל-7%, (מי שמשתכר פחות מהשכר החציוני במשק ימשיך להפריש כמקודם, ומי ששכרו נע בין השכר החציוני לשכר הממוצע במשק, יפריש 4%